Varovanje zasebnosti

Skladno z določili Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o
prostem pretoku takih podatkov (EU 2016/679) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, 86/04 in nadaljnji), sprejema družba ALPE DONAVA JADRAN d.o.o., Kranjska cesta 4,
4240 Radovljica, naslednjo:

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Splošno

S to izjavo družba ALPE DONAVA JADRAN d.o.o. opredeljuje način obdelave: zbiranja,
beleženja, urejanja, strukturiranja, shranjevanja, prilagajanja, spreminjanja, preklica,
vpogleda, uporabe, razkritja vaših osebnih podatkov.

Pojmi, uporabljeni v tej izjavi, so povzeti iz 4. čl. Uredbe o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju »Uredba«).

Katere osebne podatke obdelujemo

Družba ALPE DONAVA JADRAN d.o.o. obdeluje osebne podatke, ki so potrebni za
izvajanje pogodbenih storitev, katere stranka je posameznik na katerega se osebnih podatki
nanašajo. Ti osebni podatki so: ime in priimek, bivališče, elektronski naslov, telefonska
številka, datum rojstva, Emšo oz. davčna številka, izdani računi.

Zakaj družba zbira in obdeluje osebne podatke

Namen obdelave osebnih podatkov je:
  • Podatke o vašem imenu in priimku ter naslovu zbiramo zaradi prijave na novice;
  • Podatke o telefonski številki zbiramo zaradi možnosti obveščanja o morebitnih spremembah in za obveščanje o novostih in akcijah;
  • Podatke o elektronskem naslovu zbiramo zaradi obveščanja o novostih, posredovanju informacij, obveščanja o spremembah;
Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli umaknete in sicer s sporočilom na e-
naslov: info@dinopark.si.

Kako me bo družba kontaktirala iz tržnih razlogov

Družba vas bo po elektronski pošti in/ali sms/mms/potisnem sporočilu obveščala o novih
produktih, prodajnih akcijah, dogodkih in podobno.

V kolikor se boste kadarkoli odločili, da podatkov v trženjske namene ne želite več dajati,
lahko soglasje umaknete na način, da nas o tem obvestite na naš e-naslov info@dinopark.si.

Kakšne so moje pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Družba sprejema vse ukrepe, da ohranja vaše podatke točne.

Skladno z evropsko uredbo in slovensko zakonodajo imate določene pravice glede vaših
osebnih podatkov, ki jih družba obdeluje. Predvsem imate pravico do dostopa do osebnih
podatkov in popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ali do omejitve obdelave ter pravico do
ugovora obdelavi in prenosljivosti podatkov.

V kolikor želite uveljavljati katero od teh pravice, lahko kadarkoli kontaktirate našo družbo na
e-naslov info@dinopark.si.

Ali družba razkriva in posreduje osebne podatke tretjim osebam

Družba ALPE DONAVA JADRAN d.o.o. ne razkriva in ne posreduje ali prodaja osebnih
podatkov tretjim osebam.
Vaše osebne podatke razkrijemo tretjim osebam le v primeru da tako zahteva zakonodaja.

Kako dolgo družba hrani osebne podatke

Osebne podatke družba hrani najdlje pet let od dneva, ko ste nam jih posredovali oz. ponovno
potrdili soglasje za obdelavo, razen v primeru, da ste že prej umaknili soglasje za hrambo.

Kako lahko kontaktiram družbo glede zaščite osebnih podatkov

V kolikor želite vpogled v osebne podatke, ki jih hranimo o vas, jih spremeniti ali umakniti
soglasje za hrambo, nas prosim kontaktirajte na info@dinopark.si.

V kolikor se ne strinjate z načinom našega ravnanja z vašimi osebnimi podatki, imate pravico
do vložitve pritožbe pri nadzornemu organu, t. j. pri Informacijskemu pooblaščencu RS.

Vsekakor pa predlagamo, da nas o kakršnemkoli nestrinjanju najprej obvestite, da zadevo
uredimo sporazumno.

Prosimo, kontaktirajte nas tudi v primeru, da imate kakršnakoli vprašanja glede načina
uporabe osebnih podatkov, ki morebiti ni naveden v tej izjavi.

Končne določbe

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov začenja veljati z dne 01.01.2020

Družba lahko spremeni, dopolni, uskladi, popravi ipd. to izjavo, na način, da odraža njeno
politiko poslovanja ter da se uskladi z veljavno zakonodajo.

Tako spremenjena izjava bo učinkovala od objave.

O vsaki spremembi vas bomo obvestili po elektronski pošti ter izjavo objavili na spletni strani
družbe www.dinopark.si
Tilda Publishing
info@dinopark.si
Tel: +386 41 367 211
Menu
Kontakt
ALPE DONAVA JADRAN d.o.o.
PE: Dinopark Bled – Radovljica
Alpska cesta NN
4248 Lesce
GOOGLE MAPS:
ALPSKA CESTA 110, 4248 Lesce
Podjetje