Naš projekt ni samo zabavni park, temveč prvenstveno in predvsem strokovna poljudnoznanstvena inštalacija, primerna za družine, posameznike, turiste in šolske skupine. Projekt je skladno umeščen v naravno okolje in se med seboj dopolnjujeta. Tako se v parku tudi ni posebej gradilo poti ali drugače spreminjalo relief zemljišča, niti odstranjevalo dreves ali drugih struktur okolja.

Okolje se je torej le pripravilo kot sprehajalna in dostopna površina.

V parku smo s pomočjo botanika določili in spoznali večino rastlinskih/drevesnih vrst in jih ustrezno označili. Na enak način bomo približali tudi druge življenjske oblike, npr. z zaščito mravljišč in podobno.

V prostor pa so seveda umeščene zbirke in eksponati, ki pa ne bodo trajno pritrjeni, in njihova pozicija v parku se bo spreminjala glede na potrebe in odziv obiskovalcev. Nekatere razstave oz, eksponati bodo v parku trajni, nekateri pa gostujoči.

Tako bomo s pomočjo geološkega društva v parku na primeren in ustrezen način predstavili različne kamnine in geološke strukture s poudarkom na okolišnem stanju, ta del pa bomo občasno nadgradili tudi z razstavo mineralov iz raznih zbirk in v sodelovanju z prirodoslovnim muzejem. Nadalje bomo v prostor umestili replike fosilov pradavnih življenjskih form, torej fosilov praproti, amonitov, trilobitov in podobno iz predkambrija in paleozoika. Občasno bomo v sodelovanju s paleontološkim društvom pripravili tudi razstavo pravih fosilov.

Osrednji in stalni del našega parka predstavlja razstava replik živali, živečih v obdobju triasa, jure in krede, ki bo verjetno najzanimivejši del parka, saj se bodo obiskovalci lahko spoznali tudi z obdobjem dinozavrov in njihovimi modeli.

Večina eksponatov in tudi sama kreacija je plod naših strokovnjakov in scenskih delavcev, ki več kot dve desetletji sodelujejo s svetovnimi filmskimi produkcijami, kar nas dela posebne. Brez težav boste opazili, da gre za unikatne in vrhunske izdelke, v res naravni velikosti za razliko od podobnih parkov. Brez sramu se ponašamo z največjim T-rexom v Evropi, verjetno tudi širše.